KONTORTID
Mandag - Tordag:
kl. 15.00-15.30

Telefon 35 26 57 57

NYHEDER


NYT FRA AFD. 31


December 2022
 

MELLEMGANGE

 
Mellemgangene
fra Grønnegården til hhv. Irmingersgade og til baggården – har fået en overhaling. De har fået automatiske låger, ny lavenergi-belysning, malede plader over indgangene og maling af lofter og låger.
Lågerne må ikke spærres eller tvinges åbne. Hvis der er behov, kan varmemesteren kontaktes.
 


Oktober 2022 
 

NYE DØRTELEFONER
 

Dørtelefonsystemet i afd. 31 har længe trængt til udskiftning. Det var muligt at bevare ledningsføringen, hvilket gjorde projektet en del billigere. Det nye system har bedre billeder og bedre lyd.
  


September 2022
 

NYE TOILETSKÅLE
 

Afd. 31 har opsat nye toiletskåle i alle lejligheder der har ønsket det. Efterfølgende vil den manglende udskiftning finde sted ved fraflytning. De nye toiletskåle gav et par udfordringer, bl.a. på grund af de mange lejlighedstyper der er i ejendommen.
  


10.10.2019
 

NY PORT VED RYESGADE 95

  

Der er opsat ny automatisk port i baggården. Det er en sikkerhedsdør, der stopper, hvis den fornemmer forhindringer. Porten må ikke holdes åben med kiler. Oppe på væggen, over udgangssensoren sidder en kontakt man skal bruge, hvis man har behov for at døren er åben i længere tid. Benytter man denne SKAL man huske at trykke på kontakten igen når man er færdig så døren kan lukke. Døren er bred nok til at en ladcykel kan komme ind.

Det er vigtigt at døren holdes lukket!

 

10.10.2019
 

BAGGÅRDEN
 

Det langstrakte projekt vedr. udenomsarealerne er nået til baggården, hvor der er lagt ny belægning og tagkonstruktionen på de 3 skure er blevet forstærket. efterfølgende er der lagt nyt tagpap på, alt sammen for at gøre klar til grønne tage, ligesom det vi har på vores cykelskure.

 

18.3.2018
 

MALING AF OPGANGE
 

På Afdelingsmødet mødet den 30. juni 2016 blev "Projekt Trappeopgange" vedtaget og nu er vi nået dertil hvor Malerfirmaet Seehusen nu er gået i gang med at male opgange i Grønnegården. 
Projektet forventes afsluttet med udgangen af august 2018. 
Bestyrelsen håber at alle vil tage godt imod malerne.


I forbindelse med projektet, har bestyrelsen lavet et informationsbrev som kan hentes her:


1.2.2018
 

NY INTERNETUDBYDER - BOLIG:NET
 

Afd. 31 har fået ny internetudbyder. Man kan frit vælge udbyder, men afdelingen har indgået en fordelagtig aftale med Bolig:Net. Man aftaler selv med Bolig:Net hvis man er interesseret i at skifte udbyder.


Ved problemer med internet-opkoblingen kan man henvende sig til Bolig:Net kundeservice på tlf.: 7027 7067

Læs mere om Bolig:Net her.

 


9.11.2017

PROJEKT UDENOMSAREALER

Snart bliver Grønnegården invaderet af gravemaskiner og mænd i arbejdstøj. Entreprenørfirmaet skal etablere flisebelægning under de kommende cykelskure samt faskiner til afledning af regnvand. Det forventes at være afsluttet efter ca. 14 dage.
Herefter vil tømrerfirmaet starte på opbygning af cykelskure i det nye år.

Projektet blev vedtaget på det ekstraordinære Afdelingsmøde den 30. juni 2016.
 
Læs mere om projektet her
 


1.9.2017

PROJEKT VANDRØR
 
Projektet er afsluttet og blev officielt afleveret tilbage til Afd. 31 den 1. september 2017
 
 
14.1.2017

NYE VANDRØR
 
Ejendommen har store udfordringer i øjeblikket. Det er vedtaget på et beboermøde at vi skal have nye vandrør og i den forbindelse etablerer man et midlertidigt rørsystem, indtil de nye vandrør kan tages i brug. 
Dette er grunden til at der ikke er så meget tryk på vandet for tiden. En anden følgevirkning er det varme vand, der har svært ved at nå de samme temperaturer som førhen.
Det bedste råd vi kan give er at lade det varme vand løbe en tid.
Meningen med det hele er at vandforsyningen, når det er overstået, bliver bedre og at vi ikke får så mange problemer som vi har haft hidtil. 
Vi håber på beboernes forståelse og beklager de gener det medfører.
 
Mange hilsner fra Afdelingsbestyrelsen
 
31.12.2016

RENOVERINGSPROJEKTET:
 
Det er nu endelig lykkes at få underskrevet kontrakten på det længe ventede renoveringsprojekt. I sidste forhandlingsomgang fik vi skåret kr. 3,5 mill. af  entreprenørens pris, så vi holder os inde for det økonomiske mandat bestyrelsen fik på Afdelingsmødet. 
 
Udover de allerede udskiftede køkkenaltandøre og det totalrenoverede ventilations- system, vil vi nu få skiftet stigestrenge (alle koldt- og varmvandsledninger i ejendommen). Relining af defekte faldstammer vil blive håndteret via DV-planen  over de næste 4-5 år. 
 
Entreprenøren som vandt udbuddet – VVS-firmaet Sanoterm vil starte på at etablere deres arbejdsplads allerede fra starten af januar 2017 og de første udskiftninger i Blegdamsvej 100 vil starte den 22. januar 2017 og fortsætte med nr. 98 og fortsætte rundt i ejendommen til nr. 88, og afslutte med nr. 102. De beboere der først vil få skiftet deres vandrør er allerede blevet adviseret af arkitektfirmaet. 
 
I vores bestræbelser på at minimere afdelingens omkostninger har vi tilbudt at  entreprenøren kan råde over diverse lokaliteter til afholdelse af byggemøder, omklædning og frokost m.v., hvorfor bestyrelsens mødelokale, selskabslokalet og ejendomsfunktionærens lokale i Ryesgade 95 kun kan benyttes i begrænset omfang i byggeperioden. 
 
Efterhånden som projektet skrider fremad, vil beboerne i de berørte opgange blive inviteret til et orienteringsmøde i god tid før renoveringen ”rammer” dem, så vi  sikrer os, at alle har den fornødne viden om projektet og kan få svar på alle de  spørgsmål der måtte dukke op. 
 

 
 
YOU SEE 
 
Bestyrelsen har netop underskrevet en ny aftalt med youSee, som giver de  beboere der ønsker den nye youSee-boks til at optage- og afspille programmer,  mulighed for det til kun kr. 30,- pr. måned mod normalprisen på kr. 99,- pr måned. 
YouSee Kundeservice kan kontaktes på telefon 7070 4040.
 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle afdelingens beboere et rigtig Godt Nytår. 
 
Afdelingensbestyrelsen 

Man kan altid finde de seneste referater fra afdelingsmøder og bestyrelsesmøder HER
 
KONTAKT GRØNNEGÅRDEN
Har du spørgsmål, kan du ringe på 
35 26 57 57
 Eller skriv email her »
HUSORDEN
For at skabe et godt klima, samt tryghed og tilfredshed iblandt afdelingens beboere er der aftalt et sæt fælles regler.

Læs mere om husorden her »
Grønnegården | Boligforeningen AAB Afd. 31 | Blegdamsvej 88 | 2100 København Ø | Telefon: 35 26 57 57