KONTORTID
Mandag - Tordag:
kl. 15.00-15.30

Telefon 35 26 57 57

FACILITETER


REGLER FOR DEPOTRUM


Formål med de ændrede regler:

Formålet med de ændrede regler er, at sikre ensartet og tidssvarende betaling for leje af foreningens lokaler, åbenhed om regler samt en bedre økonomi for afdelingen.

Der er oprettet en ventelite til depotrum, som man skriver sig op til ved at skrive en besked til bestyrelsen HER


Privatudlejning:

Rummene må udelukkende anvendes til privat opmagasinering. 

Der må i rummene ikke opbevares trykflasker eller andet der kan udgøre en brand- eller sikkerhedsrisiko.

En beboer kan kun råde over 1 ekstrarum (enten i kælderen eller på loftet, med mindre der er ledige rum som ikke kan udlejes. Såfremt en beboer der ikke råder over et ekstrarum ønsker dette, må ”dublet-rummet” afståes til den pågældende med 3 måneders varsel.

Det er ikke tilladt at tilslutte hårde hvidevarer køleskab/fryser m.v. på loftet. Såfremt der tilsluttes hårde hvidevarer i rummet i kælderen skal der - af hensyn til fare for optøning m.v. - løbende holdes tilsyn med dette. Der må kun tilsluttes 1 enhed pr. rum.

Lejen for loftrum vil blive hævet til kr. 100,- pr. måned

Reglerne for leje af ekstra kælderrum vil blive ændret. Der beregnes leje pr.  m2 i stedet for en fast pris. Pr. 1. januar 2013 opkræves der kr. 15,00 pr. m2 pr. måned excl. varme og el.

Der vil blive installeret en bimåler i hvert udlejningslokale i kælderen, og lejeren vil blive opkrævet for forbrugt strøm, efter den til enhver tid gældende pris pr. 31.12, når måleren bliver aflæst. Lejeren skal sørge for adgangsmulighed ved denne aflæsning.

Fremleje eller fremlån må ikke finde sted.

Lejemålet kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til ophør den 1. i en måned. Lejemålet på ekstralokalet ophører automatisk når en beboer fraflytter afdelingen.

Da der ved voldsomme regnskyl kan komme oversvømmelse i kælderen/på loftet, opfordres lejere til at tegne en indboforsikring der også dækker loft- eller kælderrum. Ejendommens forsikring dækker ikke indbo i lejet ekstrarum.

Ønsker en beboer at leje et ekstralokale, sendes /afleveres en skriftlig ansøgning med angivelse af ønsket størrelse til bestyrelsen, der administrerer en evt. venteliste. Ventelisten placerer ansøgerne efter ”først-til-mølle-princippet.

Bestyrelsen kan opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning såfremt rummet bliver anvendt til liberalt erhverv eller  ved grov misligeholdelse.

Der skal udarbejdes nye kontrakter med alle lejere af ekstrarum.

Med de ændrede regler er der pt. 7 ledige rum.

Erhvervsudlejning

Betingelserne  for leje at et lokale til liberalt erhverv vil ligeledes blive ændret, således at der fremover opkræves en m2-pris. Prisen pr. 1. januar 2013 kr. 70,00 pr. m2 excl. moms. Prisen incl. moms er kr. 87,50 pr. m2 

Økonomi:

Omlægningen af priserne vil forøge afdelingens indtægter med over kr. 100.000,- pr. år

KONTAKT GRØNNEGÅRDEN
Har du spørgsmål, kan du ringe på 
35 26 57 57
 Eller skriv email her »
HUSORDEN
For at skabe et godt klima, samt tryghed og tilfredshed iblandt afdelingens beboere er der aftalt et sæt fælles regler.

Læs mere om husorden her »
Grønnegården | Boligforeningen AAB Afd. 31 | Blegdamsvej 88 | 2100 København Ø | Telefon: 35 26 57 57