KONTORTID
Mandag - Tordag:
kl. 15.00-15.30

Telefon 35 26 57 57

AKTIVITETER


UDENOMSAREALER


På beboermødet den 30. juni 2016 blev "Projekt Udenomsarealer" vedtaget.
 
Efter beboernes accept af projektet indsendes der ansøgning om byggetilladelse. I denne forbindelse kan der forekomme ændringer for at opfylde kommunens eventuelle ønsker og krav.
 
Når de krævede byggetilladelser er på plads sendes projektet i udbud. Dette er et krav fra Boligforeningen AAB's hovedkontor. 
 
Når udbudsrunden er overstået og der er fundet en entreprenør/anlægsgartner til at gennemføre projektet, sættes det igang.
 
Det er derfor en langsommelig process, men bestyrelsen arbejder løbende på opgaven, som det også fremgår af bestyrelsesreferaterne.
 

DOKUMENTER:


STATUS:

20-2-2018
Tømreren starter på etablering af cykelskurene i Grønnegården. 

19-2-2018
Cykelskurene i Irmingersgade mangler cykelstativer inden de kan tages i brug. Der bliver også etableret lys i skurene. De grønne tage kommer når foråret har fået ordentligt fat og der ikke længere er risiko for frost.

24-1-2018
Brolæggeren er, med en smule forsinkelse, blevet færdig med belægning, etablering af dræn, forberedelse for el og nedstøbning af stolpesko.

8-1-2018:
Tømreren starter på etablering af cykelskure i Irmingersgade.

20-12-2017:
Brolæggeren påbegynder flisebelægning, først i Irmingersgade og herefter i Grønnegården.

20-11-2017:
Københavns Kommune har registreret at vi har igangsat projektet.

16-11-2017:
Der omdeles et informationsbrev til samtlige beboere vedr. opstart.
Dette kan hentes herover.

3-5-2017:
Byggetilladelse modtaget fra Københavns Kommune.
 
22-11-2016:
Ansøgning om byggetilladelse er indsendt til Københavns Kommune.

30-6-2016:
Projektet vedtages på Afdelingsmødet
 - - 
 
Landskabsarkitekterne Living Walls har i sin tid udarbejde et forslag, der dog ikke var gennemførligt indenfor de økonomiske rammer. I forbindelse med dette forslag har Bestyrelsen Afd. 31 ansøgt diverse fonde om midler til gennemførelse af projektet.
Desværre har det ikke været muligt at rejse midler af denne vej. Derfor er Living Walls projekt blevet omarbejdet til det vedtagne forslag.
 
 
KONTAKT GRØNNEGÅRDEN
Har du spørgsmål, kan du ringe på 
35 26 57 57
 Eller skriv email her »
HUSORDEN
For at skabe et godt klima, samt tryghed og tilfredshed iblandt afdelingens beboere er der aftalt et sæt fælles regler.

Læs mere om husorden her »
Grønnegården | Boligforeningen AAB Afd. 31 | Blegdamsvej 88 | 2100 København Ø | Telefon: 35 26 57 57